Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie
Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: bliskodzieci.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z
Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe
są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są autorzy bloga: Małgorzata Moszko, zamieszkała
  przy ul. Skulagata 10/2, 310 Borgarnes, Islandia.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@bliskodzieci.pl
  §2. Zasady przetwarzania danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
  §3. Cele i podstawy prawne przetwarzania.
  Twoje dane będziemy przetwarzać:
  1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną
  bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci
  odpowiedzi.
  2) w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej stronie
  na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z
  możliwością komentowania zawartości strony internetowej.
  3) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu
  plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem
  analizy ruchu na stronie.
  §4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.
  Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
  1) jeśli prześlesz mi wiadomość e-mail to będę przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.
  2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będę przetwarzać dane w
  postaci twojego adresu e-mail oraz imienia.
  3) jeśli skomentujesz, któryś z naszych materiałów na stronie to będę przetwarzać dane w
  postaci podanego przez Ciebie nick-u oraz inne dane, które pozostawisz w komentarzu.
  4) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach
  cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych
  użytkowników Strony.
  §5. Termin przechowywania danych.
  Nie jestem w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będę Twoje dane osobowe.
  Jeśli przekazałeś mi swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to
  Twoje dane będę przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub
  sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznam, że zrealizowaliśmy
  prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do
  momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.
  §6. Prawa użytkowników.
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz
  2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3) prawo do przenoszenia danych,
  4) prawo wniesienia sprzeciwu,
  5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba
  że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w
  celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji
  państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie
  internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
  §7. Pliki cookies.
 7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smardonie, w
  zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
  numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej
  przeglądarce internetowej.
 8. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas
  ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 9. Cechy plików cookies:
  1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie
  Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą,
  którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i
  zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem
  Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie
  odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo
  wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś
  zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 10. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
  „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
 11. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 12. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
  funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 13. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być
  również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów.
  Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 14. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem hfp://
  wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 15. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki
  internetowej.
 16. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie
  ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
  Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony hfps://sardynkibiznesu.pl/pp. Wejdź,
  sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga.