• Blog,  Po co dzieciom relacje?

    Po co dzieciom relacje?

    Cesarz Fryderyk II Hohenstauf chciał dowiedzieć się, który język jest językiem pierwotnym. Aby to sprawdzić postanowił przeprowadzić eksperyment, w którym odebrał kilkoro niemowląt ich rodzicom i powierzył opiekę nad nimi obcym kobietom. Cesarz nakazał opiekunkom, aby pod żadnym pozorem nie odzywały się do dzieci. W ten sposób chciał sprawdzić w jakim języku, dzieci zaczną mówić. Cesarz nie musiał długo czekać na rezultaty, ponieważ dzieci zmarły nie wypowiedziawszy żadnego słowa. Ta historia bardzo wyraźnie pokazuje, że tak jak potrzebujemy pożywienia czy snu, tak samo potrzebujemy relacji z innymi ludźmi. Potrzebujemy być zauważani, ważni i kochani.  Wszystkie nowsze wyniki badań mówią zgodnie, że pełny rozwój neurobiologiczny człowieka jest możliwy tylko dzięki relacjom międzyludzkim. Młode wszystkich ssaków – w tym człowieka – które przez dłuższy czas nie doświadczają oznak troski i ciepłego kontaktu, rozregulowują się na poziomie neurobiologicznym.  Ich układ…