#poniedziałkoweinspiracje

Autentyczność
Samodzielne dziecko
Potrzeby dziecka
Bunt?
Space between action and reaction
Depresja i presja
Akceptacja
Dzieci chcą współpracować!
Asertywność
Oddech
Trudności emocjonalne dzieci
Dostrzeganie potrzeb
Najpierw zaopiekuj się sobą
To co praktykujesz codziennie, będzie Ci wychodzić najlepiej.
Poczucie winy
Uważność
Bycie autentycznym to wybór
Zakładanie dobrych intencji
Samokontrola a samoregulacja
Łagodność dla siebie
Poczucie odpowiedzialności a poczucie wpływu